Inwestycja w człowieka jest zawsze opłacalna, gdyż bezpośrednio przekłada się na rozwój firmy. Dlaczego szkolenia są najbardziej efektywną formą przekazywania pracownikowi wiedzy?

Przede wszystkim szkolenia poprzedzone są rzetelną analizą potrzeb firmy, określeniem stylu uczenia się uczestników i zorientowaniem się w ich doświadczeniach szkoleniowych. Zawsze szkoleniu, którego potrzeba wypływa z realnych potrzeb pracowników, sprzyja właściwa motywacja do uczestnictwa oraz świadomość wśród menedżerów, co do sposobu korzystania z jego efektu. Lepiej będą wdrażać rezultaty szkolenia pracownicy, których szef nakreśli, czego się spodziewa i po czym pozna, że udało się zrealizować stojące przed szkoleniem cele.

Efektywność szkolenia zamkniętego

Szkolenia są najbardziej efektywną formą przekazywania wiedzy również dlatego, że trenerzy świadomie wykorzystują wiedzę dotyczącą możliwości poznawczych i funkcjonowania ludzkiego umysłu. Wiedzą, że ludzie trwale zapamiętują tylko10 {9279f4adffb3fbb6c6cb27bbcaa5ab00b3892ea332e8043b9f96d0e32be23e1d} z tego, co czytają, 20 {9279f4adffb3fbb6c6cb27bbcaa5ab00b3892ea332e8043b9f96d0e32be23e1d} z tego, co słyszą, 30 {9279f4adffb3fbb6c6cb27bbcaa5ab00b3892ea332e8043b9f96d0e32be23e1d} z tego, co widzą, natomiast aż 90 {9279f4adffb3fbb6c6cb27bbcaa5ab00b3892ea332e8043b9f96d0e32be23e1d} z tego, co sami mówią podczas wykonywania czynności. Stąd też olbrzymia rola aktywności własnej uczestników moderowanej przez trenera w trakcie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, gier symulacyjnych i fabularnych.

Szkolenia są także skuteczne ze względu na dbałość o aspekt wprowadzenia w życie nabytej wiedzy. Po zakończeniu szkolenia dobry trener inspiruje uczestników i pomaga im zaplanować, które treści, w jaki sposób i kiedy wykorzystają dla dobra swojej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zarządzanie kadrami

Systemy kadrowe obejmują przedsięwzięcia nakierowane w stronę realizacji misji i celów firmy, poprzez które pozyskujemy ludzi kompetentnych na dane stanowiska....

Zamknij