Systemy kadrowe obejmują przedsięwzięcia nakierowane w stronę realizacji misji i celów firmy, poprzez które pozyskujemy ludzi kompetentnych na dane stanowiska. Trzonem takiego systemu kadrowego w danej firmie może być to układ trzech podmiotów, w skład, których wchodzi: zarząd firmy, kadra kierownicza i służby personalne. Podstawą istnienia systemów kadrowych jest zarządzanie personelem, czyli też tak zwanym potencjałem społecznym, zasobami ludzkimi. Zarządzanie nimi jest procesem ciągłym, a składają się na niego kolejne etapy: planowanie zatrudnienia, stworzenie rekrutacji i zasad selekcji (z tym wiąże się opis stanowisk, obsada danego wakatu, ale również kontakt z rynkiem pracy), następnie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, odpowiedni dobór pracowników, testy i sprawdziany posiadanej wiedzy. Kolejnym etapem jest szkolenie pracowników, motywowanie. Tą fazę zamyka ocena wyników pracy danego podwładnego. Po obserwacji następuje przydział wynagrodzenia.

Pułapki w czasie rekrutacji

Podczas rekrutacji możemy natknąć się na liczne pułapki, które zastawiają na nas przebiegłe osoby nieposiadające kwalifikacji wymaganych na dane stanowisko. Chcą bowiem one zatuszować swoje niedoskonałości, bądź luki w wykształceniu. Aby uniknąć sytuacji, w której ubiegający się o pracę mógłby nas oszukać, należy przygotować dla niego krótki test z zakresu obowiązków, jakie miałby wykonywać, a umieścił dane o tym w swoim CV. Jeśli dana posada wymaga bardziej sprecyzowanej wiedzy, to należałoby powiadomić o tym osobę starającą się o stanowiska. Należy wtedy powiadomić interesanta o tym, jak będzie wyglądała rozmowa i ewentualne testy.

Rozmowa oceniająca, inaczej też rozmowa wstępna. Przed przeprowadzeniem rozmowy oceniającej pracownika należałoby przygotować plan ramowy, w którym to umieścimy sobie te informacje, które nas interesują. Jest to wygodne, ponieważ podczas rozmowy możemy nie zadać wszystkich pytań, a na które później chcielibyśmy uzyskać odpowiedź. Rozmowa oceniająca daje nam możliwość ustalenia dowolnego terminu, więc możemy się do tego przygotować. Nie wolno zapomnieć o tym, aby powiadomić ubiegającego się na wakat o dacie spotkania.

Każda posada wiąże się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Niekiedy za szereg spraw, które mamy do załatwienia, są w zakresie naszych obowiązków, a niekiedy z tym, że jesteśmy na stanowisku kierowniczym i zarządzamy pewną ilością osób. Ważne jest, aby każdy nowy podwładny stopniowo dostawał coraz to odpowiedzialniejsze zadania. Będzie czuł się on dowartościowany (co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na jakość pracy), ale też nie obciąży go zanadto na początku współpracy. Owy pracownik z czasem oczywiście powinien się usamodzielnić i my powinniśmy od niego tego także wymagać.

Rola coachingu w zarządzaniu kadrami

Ważnym aspektem szkolenia jest nauka coachingu, czyli wspierania rozwoju i egzekwowanie standardów. Istotnym elementem tego jest relacja partnerska i wzajemne zaufanie pomiędzy trenerem osobistym, czyli ciachem, a jego uczniem. Zasadniczym plusem tego typu wspierania rozwoju pracownika jest to, iż podwładny dla danego trenera posiada zaufanie, co wiąże się z tym, że będzie zadawał mu pytania różnego typu. Każdy na własny sposób bez żadnej presji będzie mógł przyjąć wiedzę od takiego zwierzchnika.

Na danym szkoleniu będzie można poznać tajniki tego, jak podczas zwykłej pracy można wprowadzić różnorakiego typu kruczki, które będą zmuszały pracownika do wytężonego myślenia, a przy tym będzie on musiał ciągle poszerzać swoją wiedzę, by rozwikłać bieżące problemy. Niekiedy nawet zmusi go to do szukania wiedzy u partnerów z pracy, co będzie sprzyjać nawiązywaniu głębszych więzi społecznych oraz miłej relacji partnerskiej i polepszeniu atmosfery między pracownikami. Szkolenie przedstawi różnego rodzaju teorie, które można zastosować w praktyce, aby wprowadzić pewne zmiany w pracy. Mają one bowiem za zadanie urozmaicić codzienne sprawy, przez co podwładni nie odczuwają zwykłej monotonności pracy biurowej.

Musimy liczyć się z tym, że pracownicy mogą mieć opory przed pewnymi zmianami, gdyż ludzie się przyzwyczajają do swojej codzienności. Należy uświadomić ich, że zmiany nie są nadkładane pod żadną karą, są one tylko rodzajem urozmaicenia. Najlepiej, aby przekazał to szef. Najważniejszą rzeczą jest komunikacja. Odpowiada ona bowiem za wiele rzeczy. Musi być ona dobrze dopasowana do relacji, jakie szef posiada z podwładnymi. Trzeba też zwrócić uwagę na to, czego wymaga sytuacja oraz jaki cel został wytyczony i założony do zrealizowania. Dobra komunikacja pomiędzy pracownikami i szefem pozwoli na rozwiązanie niejednej sprawy czy problemu. Kurs uczy jak budować również przynoszący korzyści system motywacyjny w danym zespole. Uczy jak stworzyć czytelny dla pracowników i konsekwentnie realizowany system wartości, który pomoże w budowaniu lepszej pozycji firmy na ogromnym globalnym rynku.