Czy umiesz powiedzieć nie, kiedy koleżanka z pracy prosi cię o przejęcie części jej obowiązków, ponieważ ona sama chciałaby wyjść wcześniej z pracy i iść do kosmetyczki? Czy umiesz walczyć o swoje prawa i zawsze dbasz o to, aby poszanowanie praw innych osób było zachowane? Jeśli tak, to najprawdopodobniej jesteś osobą asertywną, ale u wielu z nas cecha ta wyrabiana jest z czasem. Bycia asertywnym można nauczyć się w toku treningów asertywności. Są one organizowane również dla urzędników.

Co to jest asertywność?

Asertywności nie można utożsamiać wyłącznie z umiejętnością mówienia „nie” i odmawiania w różnych sytuacjach, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Nie jest to także postawa właściwa dla egoistów, którzy koncentrują się wyłącznie na spełnianiu własnych potrzeb i pragnień. Pojęcie to należy rozumieć jako wyraz umiejętności korzystania przez człowieka z przynależnych mu praw, ale przy poszanowaniu praw innych osób z jego otoczenia.

W jaki sposób można ją trenować? 

Asertywność może być naszą wrodzoną cechą charakteru. Click To Tweet

Po prostu potrafimy wyrażać własne zdanie, często odmienne od ogółu i odmawiać, kiedy nasze interesy mogłyby być naruszone, ale z szacunkiem dla innych.

U niektórych osób jednak wyrobienie w sobie asertywnych postaw wymaga pracy nad sobą. Trening asertywności pozwala na doprowadzenie do sytuacji, w których nauczymy się stawiać granice w sytuacji, gdy jesteśmy poddawani presji czy manipulacji. Doprowadzi do zdobycia umiejętności konstruowania asertywnych postaw, przyjmowania krytyki czy też budowania relacji z innymi ludźmi w oparciu o szacunek.

Trening asertywności może być realizowany za pośrednictwem różnych technik, w tym:

 • wykładów merytorycznych,
 • ćwiczeń w parach,
 • pracy indywidualnej,
 • kwestionariuszy diagnostycznych,
 • odgrywania scenek.

Praktyczne zajęcia warsztatowe pozwalają na sprawdzenie, czy osoba biorąca udział w treningu asertywności potrafi przybrać postawę asertywną.

Po co trening asertywności dla urzędnika?

Urzędnik na co dzień spotyka się z różnymi ludźmi, którzy do urzędu przychodzą w charakterze petentów. Taka praca według prowadzonych przez ekspertów badań powoduje, że pracownik narażony jest na wysokie obciążenia natury emocjonalnej, zwłaszcza jeśli musi obsługiwać tak zwanych problematycznych, trudnych klientów, którzy nie raz awanturują się, obrażają go i stwarzają nieprzyjemną atmosferę. Kontakt z takimi osobami powoduje, że urzędnicy żyją w warunkach silnego stresu, który nie znika po przekroczeniu progu urzędu. Ma to bezpośredni wpływ na jakość wykonywanej pracy i satysfakcję, jaka z niej płynie. W konsekwencji urzędnik może zniechęcić się do swojego zawodu i odczuć skutki wypalenia zawodowego, wymuszającego całkowitą zmianę otoczenia, w którym pracuje.

Trening asertywności jest bardzo potrzebny dla urzędników, ponieważ dzięki poznaniu technik asertywnego zachowania urzędnicy będą dysponowali narzędziami ułatwiającymi im radzenie sobie z trudnościami pojawiającymi się w codziennej pracy.

{9279f4adffb3fbb6c6cb27bbcaa5ab00b3892ea332e8043b9f96d0e32be23e1d}name {9279f4adffb3fbb6c6cb27bbcaa5ab00b3892ea332e8043b9f96d0e32be23e1d}title

Uczestnictwo w treningu asertywności może przynieść urzędnikom wiele korzyści, w tym:

 • zmniejszenie poziomu odczuwalnego stresu w związki z obsługą trudnych petentów,
 • przyswojenie i wypracowanie najlepszych narzędzi sprawnej komunikacji z klientami,
 • większą skuteczność w komunikacji ze współpracownikami,
 • określenie własnego poziomu asertywności i wskazanie obszarów, które wymagają pracy,
 • ukształtowanie asertywnych postaw w różnych sytuacjach w urzędzie,
 • pogłębienie wiedzy o sprawnej obsłudze tzw. trudnych klientów.

Jakie problemy może spowodować brak asertywności w pracy urzędnika?

Brak asertywności może skutkować wieloma problemami występującymi w pracy urzędnika i go dotykającymi. Click To Tweet

Urzędnik staje się osobą, która wykonuje każde życzenie współpracowników, podejmując się nie swoich obowiązków. Jest co prawda lubiany w pracy, ale tak naprawdę jego wysiłki na niewiele się zdają. Nie może liczyć na awans czy podwyżkę, ponieważ inni przypisują sobie jego usługi. Taka osoba nie będzie pięła się po szczeblach kariery zawodowej. Wielce prawdopodobne jest, że przełożeni nie będą jej zauważać. Stanie się przeźroczysta, wręcz niewidzialna, ale wykorzystywana pod względem zawodowym na każdym kroku. Problemem jest tutaj nieumiejętność walki o swoje, przeciwstawienia się innym i wyrażenia swojego zdania. To uległa osobowość powoduje, że praca urzędnika jest zdezorganizowana, co utrudnia mu wykonanie jego właściwych obowiązków zawodowych.

Mało asertywny urzędnik nie będzie umieć wyegzekwować odpowiedniego zachowania po stronie petentów. Nie będzie stanowczy, dlatego nie może liczyć na poważne traktowanie i szacunek. Może to prowadzić u urzędnika do frustracji, zniechęcenia pracą zawodową, a nawet do depresji. Takiej osobie może pomóc trening asertywności, który pobudzi ją do działania, do walki o swoje i do tego, aby szanować siebie i swój czas.

Zapisz się do newslettera!

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy szkolenia biznesowe skierowane do urzędników są konieczne?

Szkolenia pozwalają na uzupełnianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie posiadanych kompetencji. Dzięki nim można stać się lepszym i cenniejszym...

Zamknij