Kiedy na nasze konta bankowe dostajemy wynagrodzenie, nie zastanawiamy się czemu nasza wypłata przedstawia się tak a nie inaczej. Najistotniejsze jest dla nas to, żeby kwota jaką otrzymamy była zgodna z tym, co mamy napisane w umowie. Często, nie zdajemy sobie nawet sprawy, że pracodawca ma dość szerokie spektrum możliwości jeśli chodzi o formy systemów płacy. Zazwyczaj dokonuje wyboru pomiędzy kilkoma podstawowymi ewentualnościami.

Płaca czasowa – zalety i wady

Płaca czasowa to najczęściej stosowana forma płacy z uwagi na fakt, iż nie wszystkie czynności zawodowe da się w prosty sposób zmierzyć, ocenić i w zamian wynagrodzić. W takich przypadkach głównym kryterium jakie bierze pod uwagę pracodawca jest czas pracy. Wówczas umowy zawierają treści stanowiące o ilości godzin, jakie musimy spędzić w firmie, a co za tym idzie, kwocie jaką za to otrzymamy. Naturalnie od razu nasuwa się zarzut, iż pracownik może być przez to mało wydajny czy zmotywowany, ponieważ pracuje według starej maksymy: „czy się stoi, czy się leży….”, i niestety jest to często prawda. Zatrudniony może bowiem jedynie udawać, że jest głęboko pochłonięty jakąś czynnością zawodową, a w tym samym czytać książkę pod biurkiem, licząc godziny, które musi jeszcze spędzić w biurze. Co więcej, jest to system dość niesprawiedliwy z uwagi na fakt, że różni pracownicy wynagradzani taką samą kwotą, wykonują różny zakres obowiązków. Warto jednak poszukać pozytywów opisywanego systemu, które są również dość łatwo obserwowalne. Przede wszystkim, zatrudnieni mogą mieć poczucie bezpieczeństwa, iż co miesiąc otrzymają taką samą kwotę pieniędzy. Co więcej, jest to dość wygodne rozwiązanie dla osób, które naliczają wynagrodzenia, ponieważ w tym przypadku będą to robiły niejako automatycznie.

A może praca premiowa?

Często korzysta się także z płacy premiowej, która w opozycji do wcześniejszej możliwości, może pomóc w motywowaniu zatrudnionych. Nie oznacza to oczywiście, że jeśli pracownik będzie mniej wydajny w poszczególnym miesiącu, to  nie otrzyma wynagrodzenia. Dostanie wypłatę, ponieważ oprócz premii, będzie go obowiązywała także płaca zasadnicza, czyli opisana wcześniej forma wynagradzania czasowego. Ten system wydaje się być korzystny i sprawiedliwy i tak naprawdę, może zaistnieć tylko jedna obawa. Nieprawidłowo skonstruowany, może w znacznym stopniu zaszkodzić poprzez osłabienie bądź wręcz zdemotywowanie osób zatrudnionych.

Płaca akordowa jako kolejny sposób wynagrodzenia

Kolejną sposobem wynagradzania jest płaca akordowa. Najczęściej, taki system jest stosowany we wszelkiego rodzaju produkcjach.  Wówczas można dokonać wyboru pomiędzy akordem jednostkowym, czyli liczonym od ilości produktów, jakie wytworzymy czy wykonamy, a akordem czasowym, gdzie istotny jest okres czasu, w którym jesteśmy w stanie wytworzyć daną liczbę dóbr. Istnieje jednak dość duże ale, co do stosowania tego sposobu wynagradzania, a mianowicie może być on wykorzystywany praktycznie tylko w przypadku prac prostych i nie wymagających szczegółowości.  Jeśli zaś chodzi o stronę pozytywną, to na pewno warto zauważyć, iż opisywany system płac jest dość logicznym i prostym sposobem motywowania pracowników, a co więcej pozwala  na pozytywne współzawodnictwo zatrudnionych, którzy wzajemnie nakręcają się na coraz to bardziej wydajną pracę.

Istnieje także metoda wynagradzania, która łączy w sobie wszystkie wcześniej opisane sposoby. Jak to możliwe? W płacy zadaniowej, bo tak jest określany ten rodzaj, pracownik otrzymuje od swojego zwierzchnika zadanie do wykonania, które jest również określone w zawartej między nimi umowie. Wynagrodzenie składa się w tym przypadku najczęściej z części stałej oraz ruchomej (uzasadnionej od rezultatów jego działań). Jeśli pracownikowi, uda się wykonać pracę w okresie wcześniejszym, aniżeli było to przewidziane, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, jeśli natomiast spóźni się z terminem, część ruchoma jego płacy zostanie odpowiednio zmniejszona.

Płaca kafeteryjna – czemu zyskuje na popularności

Uważam, ze warto także wspomnieć o ostatnio coraz częściej rozpowszechnianym sposobie, jakim jest płaca kafeteryjna. Pomimo, że nazwa nie wiele nam mówi, to już konkretne jej wyznaczniki będą brzmieć znajomo. Otóż pracownik nie otrzymuje jedynie zapłaty pieniężnej za wykonywaną pracę. W skład jego wynagrodzenia wchodzą również pozapłacowe często profity jak: dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, możliwość otrzymania czasu wolnego, dodatku mieszkaniowego, czy też produktów firmy za niższe niż w sklepach ceny. Spektrum możliwości jest tutaj naprawdę szerokie i wpływa niezwykle pozytywnie na poziom motywacji w firmie. Jedyny mankament, jaki nasuwa mi się na myśl, to fakt, że przygotowanie tego typu możliwości wymaga znacznego wysiłku organizacyjnego a co za tym idzie, również czasowego.

Dlaczego w naszym zakładzie stosowane jest takie a nie inne rozwiązanie? Z pewnością nie jest to jedynie widzimisie poszczególnych decydentów. Decyzje co do wyboru sposobu płacenia pracownikom zależy przede wszystkim od możliwości i warunków panujących w przedsiębiorstwie, oraz faktu, jaki sposób jest najbardziej adekwatny w związku z usługami, czy produkcją jaką zajmuje się firma.

Zapisz się do newslettera!

Przeczytaj poprzedni wpis:
Aspekty komunikacji

W kulturze każdego społeczeństwa wykształcił się wspólny kod, którym posługują się wszystkie jednostki wchodzące w skład tej grupy. Kod ten...

Zamknij