Szkolenia pozwalają na uzupełnianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie posiadanych kompetencji. Dzięki nim można stać się lepszym i cenniejszym pracownikiem. Bardzo popularne w ostatnich latach są szkolenia biznesowe. Czy mają one sens w przypadku, gdy uczestnikami stają się urzędnicy?

Czym są szkolenia biznesowe?

Szkolenia biznesowe organizowane są w formie zamkniętej lub otwartej. Mogą dotyczyć wielu różnych aspektów biznesu. Wśród możliwych tematów jakie są na nich poruszane, wymienić można:

 • autoprezentację,
 • sztukę wystąpień publicznych,
 • sztukę negocjacji i mediacji,
 • kształtowanie wizerunku w mediach,
 • komunikację i perswazję,
 • komunikację medialną,
 • kreatywność, innowację i efektywność,
 • przywództwo,
 • budowanie zespołów pracowniczych,
 • zarządzanie stresem,
 • motywację i automotywację itp.

Szeroki zakres tematyczny szkoleń biznesowych sprawia, że są one kierowane do różnych odbiorców, nie tylko przedsiębiorców, menadżerów czy też pracowników konkretnych branż, ale również między innymi urzędników. Być może dla nich na pierwszy rzut oka nie wydają się one konieczne, ale jednak mogą przynieść bardzo pozytywne efekty.

Cele szkoleń biznesowych?

Organizowanie dla pracowników, przedsiębiorców, czy urzędników szkoleń biznesowych ma na celu ich odpowiednie wyedukowanie w danym temacie, choć ważniejsze jest nabycie przez nich określonych umiejętności i postaw, które należy przybierać w konkretnych sytuacjach. Każda firma, organizacja czy urząd powinien brać udział w szkoleniach biznesowych, które pozwalają na zwiększenie efektywności pracy, ilości klientów i polepszenie relacji nawiązywanych z nimi. To także sposób na uzyskanie konkretnych informacji o kreowaniu dobrego wizerunku swojej firmy. Dzięki szkoleniom biznesowym można także lepiej wykonywać obowiązki zawodowe, wiedząc, jak radzić sobie z trudnymi klientami, z prowadzeniem negocjacji, czy z poczuciem stresu i wypalenia zawodowego.

{9279f4adffb3fbb6c6cb27bbcaa5ab00b3892ea332e8043b9f96d0e32be23e1d}name {9279f4adffb3fbb6c6cb27bbcaa5ab00b3892ea332e8043b9f96d0e32be23e1d}title

Szkolenia biznesowe dla urzędnika- czy są konieczne?

Urzędnik powinien brać udział we wszystkich szkoleniach i kursach, na które jest kierowany przez przełożonych. Click To Tweet

Wynika to z zawartego z nim stosunku pracy, o ile szkolenie jest służbowym poleceniem. Natomiast istnieją racjonalne przesłanki co do zasadności tego, aby  udział w szkoleniach biznesowych brali urzędnicy. Dzięki nim mogą dowiedzieć się wielu cennych informacji, które wykorzystają w toku swojej pracy w urzędzie, z korzyścią dla siebie, petentów, współpracowników i samego urzędu. Jeśli sprawy załatwiane będą przez urzędników sprawnie, kreowane będzie dobre imię i wizerunek urzędu w otoczeniu.

Umiejętności kadry pracowniczej, decydują o tym, czy urząd działa sprawnie. Click To Tweet

Kto prowadzi takie szkolenia?

Szkolenia biznesowe mają największą wartość dla uczestników wówczas, gdy są prowadzone przez wykwalifikowane osoby, które mają wykształcenie i doświadczenie w danej dziedzinie. Powinni to być praktycy, którzy mogą zwrócić uwagę na ciekawe kwestie dotyczące pozyskiwania klientów, radzenia sobie z trudnymi petentami, czy też wytyczania ścieżki zawodowej odpowiednio dopasowanej do indywidualnych preferencji pracownika.

Trenerzy, którzy coraz częściej nazywani są coachami, są stworzeni do tego, aby prowadzić szkolenia, choć zawsze stricte z zakresu wiedzy, w którym się specjalizują.

Co powoduje brak szkoleń biznesowych dla pracowników administracji publicznej??

Brak szkoleń biznesowych w urzędach spowoduje, że praca urzędników nie będzie optymalizowana pod kątem zmieniających się potrzeb petentów i wprowadzania nowych możliwości gromadzenia i przetwarzania danych. Nie będą oni poszerzać swojej wiedzy dotyczącej umiejętności miękkich, jak na przykład radzenia sobie w sytuacjach stresujących czy podczas rozmów z tzw. trudnym klientem. Wzrośnie poziom ich frustracji, być może pojawi się z czasem wypalenie zawodowe, a nawet problemy ze snem oraz depresja. Szkolenia to sposób na urozmaicenie kariery zawodowej urzędnika i na to, aby zdobył on nowe uprawnienia czy poszerzył kwalifikacje, przydatne w pracy.

Zapisz się do newslettera!

Przeczytaj poprzedni wpis:
Co daje nam elektroniczne zarządzanie dokumentacją?

Internet i komputer stwarzają szerokie możliwości zmiany formy dotychczasowych, papierowych dokumentów, na ich cyfrowe odpowiedniki, dzięki czemu łatwiej je przechowywać,...

Zamknij